Styret

Styret i Bergens Rederiforening 2018/2017 ble valgt på generalforsamlingen 24. mai og består av:

Styreleder

Arnstein Øvsthus - CGGVeritas Eidesvik Ship Management

Styremedlemmer

Nils Magne Fjereide - Misje Rederi

Harald Fotland - Odfjell SE

Anders Nome Lepsøe - Westfal-Larsen & co

Vanessa Chapman - Odfjell Drilling


Varamedlemmer

Linda Rudolfsen - Shearwater

Marianne Møgster - DOF Subsea